Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Tuinonderhoud

U hebt de mogelijkheid om bij Woonstichting Hulst een tuinonderhoudpakket af te nemen.
In samenwerking met Dethon Groen of Eurogroen kan in overleg met u een servicepakket voor uw tuin worden samengesteld afhankelijk van uw situatie. Een aparte offerte kan hiervoor worden aangevraagd.

Werkzaamheden

Tijdens de onderhoudsbeurten kunnen bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Bijwerken van de graskanten in juni, september en november/december
  • Knippen van de hagen in mei/juni en september
  • Schoffelen van de grond en afvoeren van het onkruid
  • Wegknippen van hinderlijke takken en uitgebloeide bloemen
  • Bemesten van de rozen
  • Grote onkruiden in bestrating worden uitgetrokken, klein onkruid wordt chemisch behandeld
  • Tijdens de winterbeurt het spitten van de niet bedekte plaatsen en het snoeien van de beplanting
  • Tijdens de voorjaarsbeurt wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van een langwerkend chemisch onkruidbestrijdingsmiddel ter bestrijding van onkruid in de beplanting
  • Vrijkomend tuinvuil, wat eventueel niet in de groencontainer van de bewoner kan, wordt afgevoerd

Indien er gazon is (ongeacht het oppervlak) wordt het eenmaal per twee weken gemaaid met een maximum van twaalf keer per jaar.
Het maaisel wordt opgevangen en in de groencontainer van de bewoner achtergelaten.

De minimale looptijd van bovenstaand tuinonderhoudpakket bedraagt 12 maanden. De opzegtermijn is 1 maand.

Voor prijzen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor tel: 0114-372525.