Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Huurbetaling

Volgens de algemene huurvoorwaarden moet een huurder de huur voor de éérste van de maand voldoen. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hieronder wordt vermeld op welke wijze de huur kan worden voldaan.

  • Automatische afschrijving, de gemakkelijkste manier van betalen. U geeft Woonstichting Hulst toestemming om maandelijks het huurbedrag van uw bankrekening af te schrijven, hiertoe kunt u bij ons een machtigingsformulier invullen. Heeft u nog geen automatische incasso? U kunt de machtigingskaart telefonisch opvragen of via info(at)wshulst.nl. Deze wordt u dan gratis toegezonden.
  • Bank machtigen, u kunt zelf opdracht geven aan uw bank de huur maandelijks aan ons over te maken. Nadeel hiervan is dat u zelf de wijzigingen in de huur dient door te geven.
  • Betalen met de acceptgiro, maandelijks krijgt u een acceptgirokaart van ons toegestuurd, u dient deze te ondertekenen en zelf tijdig bij uw bank te bezorgen.
  • Pinnen, op kantoor van Woonstichting Hulst is een betaalautomaat aanwezig. Wie ter plaatse wil betalen, kan dat doen door middel van pinnen. We zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdagmiddag is het kantoor gesloten.

Voorkom problemen en betaal op tijd.

Huurachterstand

Maandelijks ontvangen huurders die de huur niet, zoals contractueel is overeengekomen voor de eerste van de maand betalen, een herinneringsoverzicht. Indien hierop niet gereageerd wordt krijgen deze huurders vervolgens een persoonlijk schrijven en wordt getracht telefonisch contact te leggen om betalingsafspraken te maken.

Hierna worden de huurders per aangetekend schrijven in gebreke gesteld. Wanneer ze vervolgens nog niet reageren of hun afspraken niet nakomen worden ze doorverwezen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk, waar ze tien dagen de tijd voor krijgen. Bij geen reactie wordt de vordering in handen gegeven van de deurwaarder. Dit brengt extra kosten met zich mee welke voor rekening van de huurder komen.

Lukt het ook het deurwaarderskantoor niet om een betalingsregeling te treffen,dan zal een gerechtelijke procedure worden opgestart. Dit houdt ontbinding van de huurovereenkomst in en ontruiming van de woning.

 

Dit zijn maatregelen welke voorkomen kunnen worden door met ons in gesprek te gaan indien er betalingsproblemen zijn. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling verhuur- en bewonerszaken, tel: 0114-372524/25