Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Huuropzegging

Indien u de huur van uw woning wenst te beĆ«indigen dient u dit schriftelijk aan Woonstichting Hulst door te geven. U kunt opzeggen op ieder moment van de maand. U moet er rekening mee houden dat de opzegtermijn 1 maand is. Van de huuropzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging, hierin wordt uitleg gegeven hoe de procedure verder verloopt.

De woning wordt door onze opzichter tweemaal bezocht. De eerste keer wordt een voorinspectie gehouden, de huurder krijgt aanwijzingen hoe de woning moet worden achtergelaten. Bij de laatste inspectie dient de woning leeg en schoon te zijn en zal de opzichter een inspectierapport opmaken en de sleutels in ontvangst nemen.

U heeft een waarborgsom betaald toen u de huurovereenkomst aanging. Wij streven ernaar om u deze waarborgsom, eventueel verhoogd met de rente over de duur van de huurovereenkomst, terug te betalen binnen zes weken na de einddatum van de huurovereenkomst. De rente wordt aan u vergoed indien de huur tijdig door u werd voldaan. Uiteraard verrekenen wij, zo nodig, de bedragen die u ons verschuldigd bent wegens huurachterstand, openstaande facturen, schades en incassokosten.

Print hier uw opzeggingsformulier