Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Huuropslag

Ontvangt u in 2017 huurtoeslag? Dan wordt uw toeslag in 2018 automatisch verlengd!
Als u nu al huurtoeslag ontvangt, dan hoeft u geen aparte aanvraag te doen voor uw toeslag 2018. Uw toeslag wordt namelijk automatisch verlengd naar het volgende jaar. Daarbij gaat Belastingdienst/Toeslagen uit van de laatste gegevens die u aan hen heeft verstrekt.

Uiterlijk 31 december 2017 ontvangt u van Belastingsdienst/Toeslagen bericht over uw toeslag in 2018. In dit bericht staat welk toeslagbedrag u in 2018 gaat ontvangen. De eerste maandbetaling van uw toeslag 2018 vindt plaats op 20 december 2017.

Het bedrag dat u gaat ontvangen is een voorschot. In 2019 wordt namelijk het definitieve bedrag over 2018 vastgesteld. Omdat het bedrag een voorschot is, noemen we het bericht een “voorschotbeschikking”. Bij het bericht vindt u een leeswijzer. Deze helpt u stap voor stap door de voorschotberekening.

Controleer het bericht goed!
De voorschotbeschikking 2018 is gebaseerd op de gegevens die u eerder aan Belastingdienst/Toeslagen heeft doorgegeven. Zijn deze gegevens nog steeds op u van toepassing op 1 januari 2018? Dan hoeft u niets te doen.

Maar: Verandert er iets in deze gegevens? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan Belastingdienst/Toeslagen. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag ontvangt of misschien te veel, waardoor u later moet terugbetalen. Dus als u zorgt voor de juiste gegevens, dan zorgt Belastingdienst/Toeslagen voor het juiste bedrag.

Welke wijzigingen dient men door te geven:

  • het inkomen van u of uw partner wijzigt
  • het inkomen van uw medebewoner of inwonend kind wijzigt
  • u gaat verhuizen
  • u gaat samenwonen, trouwen of bij iemand anders wonen 
  • er komt een kind of medebewoner bij u wonen
  • er gaat een kind of medebewoner uit huis
  • uw partner gaat ergens anders wonen
  • uw partner of medebewoner overlijdt
  • de hoogte van uw huur verandert
  • u hebt een nieuw rekeningnummer

Deze wijzigingen kan men doorgeven door middel van een wijzigingsformulier huurtoeslag op te vragen via het telefoonnummer 0800-0543, of door het downloaden van het wijzigingsformulier op de website www.toeslagen.nl.

Uw financiële situatie :

Uw inkomen en uw vermogen zijn niet te hoogMaximaal inkomen
Jonger dan AOW-leeftijd en woont alleen€ 22.400
Jonger dan AOW-leeftijd en heeft medebewoners€ 30.400
AOW-leeftijd of ouder en woont alleen€ 22.375
AOW-leeftijd of ouder en heeft medebewoners

€ 30.400

  

Maximaal heffingsvrij vermogen (per persoon)€ 30.000 
 

            

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor tel: 0114-372525, of kijk ook eens op de website www.toeslagen.nl.