Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Klanttevredenheid

Klachtencommissie 

Alle medewerkers van Woonstichting Hulst zetten zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u behandeld wordt. Het gaat hier om klachten door bijvoorbeeld problemen met buren of omgeving, met de huurprijs of betaling, met het onderhoud of met de medewerkers. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen. Deze wordt dan behandeld binnen de organisatie zelf. Binnen tien werkdagen heeft u een eerste reactie in huis. Dan weet u wie uw klacht in behandeling heeft en binnen welke termijn u antwoord krijgt. Afspraken die daarbij worden gemaakt, staan op papier en worden nagekomen. Bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtenadviescommissie. Deze commissie van de Zeeuwse-Vlaamse woningcorporaties is sinds 1998 operationeel. De Regionale Klachtenadviescommissie bestaat uit drie commissieleden. Zij behandelt klachten en geschillen voor de corporatie en doet uitspraak in geschillen tussen huurder en verhuurder als die er samen niet uitkomen. U kunt de Klachtenadviescommissie benaderen via de ambtelijk secretaris, Tanja van Vlierberghe. Het volledig ingevuld klachtenformulier dient u op te sturen aan: Regionale Klachtenadviescommissie, t.a.v. mevrouw T.van Vlierberghe, Postbus 269, 4530 AG Terneuzen.

De volledige procedures, klachtenformulier en reglement klachtencommissie kunt u hier downloaden :

Huurcommissie

Elke huurder kan een beroep doen op huurcommissie. De huurcommissie is een onafhankelijke overheidsinstelling. Naast het beoordelen van de ernst van individuele klachten verstrekt de huurcommissie ook informatie door middel van folders en publicaties. De huurcommissie houdt zich bezig met zaken als: achterstallig onderhoud, te veel of onterecht betaalde servicekosten of all-in-huurprijs. Het adres van de huurcommissie is: Postbus 16495, 2500 BL Den Haag. Tel: 0800-4887243.Website: www.huurcommissie.nl