Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Buurtbemiddeling

Heeft u een probleem met uw buren ? Buurtbemiddeling is er voor u en de buurt.

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, bestaat er kans op conflicten. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren. Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen.
Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De bemiddelaars hebben uiteraard geheimhoudingsplicht.

Voor wie is het bedoeld?

Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Hulst die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen.
Het is een initiatief van Woonstichting Hulst, Woongoed Zeeuws Vlaanderen, gemeente Hulst en politie Zeeland Hulst. U kunt contact opnemen met buurtbemiddeling over bijvoorbeeld (geluids) overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen.

Buurtbemiddeling zorgt er voor dat u en uw buren conflicten zelf oplossen, dat de communicatie hersteld wordt en dat de leefbaarheid van de buurt, wijk en gemeente verbetert.

Contact

Coördinator buurtbemiddeling, tel: 06-54311465,
e-mail: buurtbemiddeling(at)gemeentehulst.nl