Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Overlast

Als mensen dicht bij elkaar wonen en leven zullen ze elkaar ook horen en zien. Leeftijdsverschillen, cultuurverschillen, dagindeling en hobby’s kunnen redenen zijn waardoor irritaties ontstaan tussen buren. Door rekening te houden met elkaar kunnen vervelende situaties voorkomen worden.

Een goede verstandhouding tussen buren bevordert een prettige woonomgeving. Daarom is praten met elkaar heel belangrijk, ook over problemen. Als buren elkaar kennen, kunnen ze ook meer verdragen van elkaar en is er de bereidheid om rekening te houden met de ander. Wij geven u enkele tips om geluidsoverlast te voorkomen.

Tips: om geluidsoverlast is te voorkomen
Rekening houden met elkaar of kleine aanpassingen in de woning kunnen hierbij helpen.

Muziekis de meest voorkomende irritatiebron! Let op het volume van de stereo, op de bastonen en de plaats van de televisie en boxen. Zet boxen eventueel op een stuk schuimrubber, bastonen worden zo gedempt. Plaats ze vooral niet tegen een tussenmuur, direct op de grond of pal tegen het plafond. Of zet een koptelefoon op! U kunt de muziek dan zo hard zetten als u wilt, wanneer u maar wilt. Pas wel op voor gehoorbeschadiging!
Mooi weerbetekent open deuren en ramen en er wordt meer buiten geleefd. Geluiden klinken dan ver door en worden zeker niet tegengehouden door muren. Denk vooral dàn aan de buren en probeer lawaai te voorkomen.
Feestlaat uw buren tijdig weten dat u een feestje geeft. Spreek met uw bezoek af dat ze buiten niet onnodig lawaai maken, zoals toeteren of roepen.
Muziekinstrumenteneen aparte ruimte waar u uw muziekoefeningen doet of geluidsdempers en isolatie kunnen ervoor zorgen dat uw buren niet verplicht meegenieten.
Vloerbedekkingparket, plavuizen, laminaat en dergelijke geleiden geluid. Het aanbrengen van viltjes onder stoelenpoten voorkomt dit soort geluidsoverlast.
Klussendoe lawaaierige klusjes op tijden dat uw buren er de minste last van ondervinden. Ruim bouwpuin zo snel mogelijk op.
Wasmachinena een bepaalde tijd wassen bespaart u waarschijnlijk energie, maar het kan uw buren overlast bezorgen. In het weekend kunt u ook overdag energie besparen. Let ook op de plaats van de wasmachine (bijvoorbeeld niet tegen een tussenmuur).

Huisdieren
Woonstichting Hulst heeft geen bezwaar tegen het houden van huisdieren. Men moet er echter wel voor zorgen dat huisdieren geen overlast veroorzaken. Laat bijvoorbeeld een hond niet alleen in huis, aangezien het geblaf erg vervelend kan zijn voor uw buren. Houdt honden in algemene ruimtes van complexen aangelijnd en laat ze niet uit op het balkon, op de galerij, in het trappenhuis, de zandbak of de speelwei. Zo kunnen behalve geluidsoverlast ook stank- en afvalproblemen worden vermeden.
Op basis van artikel 2.4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hulst 2004 is door burgemeester en wethouders van Hulst vastgesteld dat het houden van hoefdieren en evenhoevige dieren binnen de bebouwde kommen van de gemeente Hulst verboden is.

Tuinonderhoud
Een goed onderhouden tuin verbetert het aanzien van de hele straat. Het niet onderhouden geeft met name ergernis bij de buren.

Gemeenschappelijke ruimten
Dat zijn bijvoorbeeld de centrale hal, het trappenhuis, de speelplaats, groenstroken en plantsoen. Ze zijn van en voor iedereen en bieden een doorgangsroute, een plek om te spelen of zijn bedoeld als verfraaiing van de omgeving. Vanwege de leefbaarheid en brandveiligheid mogen deze plekken geen stalling, vuilstortplaats of toilet voor honden en mensen zijn. Een schone woonomgeving zal er gezelliger en leefbaar uitzien.

Afval en zwerfvuil
Jaarlijks produceren we in Nederland een grote berg afval. De gemeente zorgt ervoor dat dit vuil netjes en op tijd opgehaald wordt, zodat het geen rommeltje wordt. Het buitenzetten van huisvuil buiten de vaste tijden vervuilt de buurt en kan ongedierte aantrekken. Muizen, kakkerlakken en ratten zijn ziekteverspreiders en komen af op niet opgeruimde etensresten en vuil. In een dergelijke situatie kunt u beter de GGD of de ongediertebestrijding van de Gemeente Hulst bellen.

Voor meer informatie zie pagina Buurtbemiddeling.

Houdgreep: het Meldpunt Drugsoverlast

Het Meldpunt Drugsoverlast, ook wel bekend als bureau Houdgreep, wil overlast door de handel in en het gebruik van verdovende middelen terugdringen. Houdgreep wil daarmee bijdragen aan een veilige leefomgeving.
Bij Houdgreep komen alle meldingen van drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen binnen. Bij de bestrijding van drugsoverlast is uw melding van groot belang. Een melding doet u digitaal via de website van de politie www.politie.nl. U kunt ook de drugsoverlastlijn bellen via het gratis (en eventueel anonieme) telefoonnummer 0800-0225085.