Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Gedragscode

Woonstichting Hulst houdt zich aan de volgende gedragscodes:

 

In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de corporaties op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes.

Bekijk de Aedescode 

Woonstichting Hulst heeft besloten de door de branche opgestelde Governance Code te onderschrijven. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiĆ«le beheersing bij woningcorporaties. 

Bekijk hier de Governancecode Woningcorporaties