Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Op 7 april 2009 is het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van start gegaan.De aanleiding hiervoor is een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties heeft voorgedaan met betrekking tot fraude en zelfverrijking. Minister van der Laan wilde met het Meldpunt bijdragen aan een groter vertrouwen in de woningcorporaties en de opgelopen imagoschade herstellen.

Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om (anoniem) signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is onder kantoortijden te bereiken onder het telefoonnummer: 070-3394975, of via het mailadres postbus.meldpuntintegriteit(at)minbzk.nl. Hier kunt u ook een brochure "Meldpunt Integriteit Woningcorporaties" aanvragen.

Het meldpunt is niet bedoeld voor meldingen die gaan over het algemeen functioneren van woningcorporaties. Wanneer u bijvoorbeeld vindt dat er te weinig woningen worden gebouwd of u het niet eens bent met de herstructurering of sloop van uw wijk. Het Meldpunt is ook niet bedoeld voor klachten over de huur(verhoging) of het onderhoud van de woning of de wijk.
Dit zijn zaken die u als huurder, klant of belanghebbende kunt melden bij de woningcorporatie, de klachtencommissie van de woningcorporatie, de gemeente of eventueel bij de Huurcommissie.