Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen van Woonstichting Hulst

 • beschikken over ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid bezitten;
 • voldoende vaardigheden hebben voor de beoordeling van de bedrijfsvoering en financiĆ«le en volkshuisvestelijke prestaties van de corporatie;
 • beschikken over een aantoonbare interesse en kennis op terreinen van de volkshuisvesting, welzijn, zorg en veiligheid;
 • onafhankelijk kunnen functioneren;
 • goed kunnen communiceren;
 • tijd beschikbaar hebben;
 • integer zijn;
 • bereidheid om jaarlijks bij te scholen op actuele thema's;
 • woonachtig en/of werkzaam zijn in de regio;
 • beschikken over een relevant netwerk;
 • passen in de samenstelling van de Raad;
 • goed kunnen samenwerken.

De voorzitter kenmerkt zich verder vooral door zijn teamrol.

 • is een goed gespreksleider;
 • heeft gevoel voor procedures en verhoudingen;
 • streeft naar een evenwichtige inbreng van het team;
 • streeft naar overeenstemming;
 • is in staat een zorgvuldige besluitvorming te realiseren;
 • bewaakt de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen;
 • de voorzitter is het eerste aanspreekpunt van het bestuur.

Vastgesteld in de bijeenkomst van de Raad van Commissarissen d.d. 8 november 2016.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij Woonstichting Hulst. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

 •  de heer R.B.P.M. Bauwens (vicevoorzitter RVC). Aftredend eind 2018.
 •  de heer P.J. Ruissen. Aftredend en herkiesbaar september 2019.
 •  de heer J.H.E. Verschueren. Aftredend en herkiesbaar eind 2020.
 •  de heer G. van den Berg (voorzitter RVC). Aftredend en herkiesbaar 2021.


>> Reglement Raad van Commissarissen Woonstichting Hulst