Zoeken
HomeContactLettergrootte aanpassen
Volg ons via FacebookVolg ons via Linkedin
 

Visitatie

In de AedesCode die in januari 2007 is vastgesteld, is de verplichting opgenomen voor corporaties die aangesloten zijn bij Aedes om zich eens per vier jaar te onderwerpen aan een audit die een gestructureerd oordeel oplevert over de maatschappelijke prestaties.
Woonstichting Hulst heeft haar prestaties laten onderzoeken door een onafhankelijke commissie.
Een zogenaamde visitatiecommissie heeft gesprekken gevoerd met huurdersvertegenwoordigers, gemeente, belanghouders en toezichthouders. Vele documenten zijn bestudeerd om te beoordelen wat Woonstichting Hulst presteert, welk vermogen daarvoor beschikbaar is en of de corporatie voldoende middelen inzet. 

Hieronder vindt u de link naar ons rapport Visitatie 2010-2013:

Bekijk het rapport Visitatie 2010-2013