Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie.

Ook voor Woonstichting Hulst heeft dit gevolgen. De afgelopen maanden heeft Woonstichting Hulst hard gewerkt om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Ook in de toekomst zal dit onderwerp onder de aandacht blijven.

Voor meer informatie hierover zie Privacybeleid en Privacyverklaring op onze website.

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Terug