Huurverhoging 2020

Woonstichting Hulst verhoogt de huren met 2,6%

Per 1 juli verhoogt Woonstichting Hulst de huurprijzen met 2,6%. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer van 2019. Deze huurinkomsten gebruiken we om nieuwe woningen te bouwen en onze bestaande woningen te onderhouden en te verduurzamen. De bewonersraad heeft een positief advies gegeven over de huurverhoging.

 

Huurbevriezing en huurverlaging

Om de huren betaalbaar te houden komt een aantal huurders in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. Dit is een afspraak uit het Sociaal Huurakkoord van 2019 van de Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes. Het Sociaal Huurakkoord gaat uit van een gematigde huurontwikkeling voor sociale huurwoningen. Hierdoor hebben huurders de komende jaren zekerheid over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs van sociale huurwoningen worden de komende jaren niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd.

Huurders met een laag inkomen en een huur boven de aftoppingsgrens, maar onder de € 737,14 per maand, komen in aanmerking voor huurbevriezing. Dat betekent dat zij dit jaar geen huurverhoging krijgen. Hierbij is de huishoudgrootte en (gezamenlijk) jaarinkomen een criterium. Huurders met een laag inkomen die meer betalen dan € 737,14 per maand hebben in sommige gevallen zelfs recht op huurverlaging. Ook hier gelden diverse criteria. Meer informatie over huurbevriezing en huurverlaging kunt u hier vinden. 

 

Huurverhoging in tijden van coronacrisis

Woonstichting Hulst verhoogt de huurprijzen per 1 juli 2020. Natuurlijk houden we rekening met huurders die door de coronacrisis geen of minder inkomen hebben. Huurders kunnen afspraken maken met onze woonconsulent over de huurbetaling.

Terug