Huurverhoging Woonstichting Hulst bedraagt gemiddeld 1,6%

De jaarlijkse huurverhoging komt dit jaar uit op gemiddeld 1,6%. De gemiddelde huurverhoging is gelijk aan het inflatiecijfer over 2018. Hiermee blijft Woonstichting Hulst onder het maximaal toegestane huurverhogingspercentage van de Rijksoverheid. Woonstichting Hulst past geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Wel wordt de huurverhoging gedifferentieerd, zodat de huurverhoging afhankelijk is van de huidige huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur. Woningen die in verhouding te goedkoop zijn krijgen een hogere huurverhoging en woningen die relatief duur zijn een lagere huurverhoging. Op deze manier wil Woonstichting Hulst een eerlijke huurprijs voor iedere woning bereiken.

De huurverhoging voor 2019 is als volgt:
Woningen die 60% of minder betalen van maximaal redelijk worden verhoogd:   inflatie + 2,5%
Woningen die 65% of minder betalen van maximaal redelijk worden verhoogd:   inflatie + 1,5%
Woningen die 70% of minder betalen van maximaal redelijk worden verhoogd:   inflatie

Huren van woningen met een huur boven de 70% van maximaal redelijk worden niet verhoogd. Woningen boven de liberalisatiegrens krijgen een inflatievolgende huurverhoging.

Bijvoorbeeld: Een woning heeft een maximaal redelijke huur van € 900. Uw huidige huur bedraagt € 500, dan is uw huurverhoging 4,1%. Indien uw huidige huur € 650 bedraagt dan krijgt u geen huurverhoging.

Deze huurverhoging is afgestemd met de Bewonersraad van Woonstichting Hulst.

Noodzakelijk

Door de huurverhoging te beperken op gemiddeld 1,6% houdt Woonstichting Hulst haar woningen betaalbaar. Hoewel een verhoging altijd tegenvalt, heeft Woonstichting Hulst deze middelen hard nodig. Naast onze eigen duurzaamheidsinvesteringen, moeten woningcorporaties helaas steeds meer betalen aan het Rijk voor verhuurderheffing en vennootschapsbelasting.

Informatie

Inmiddels hebben alle huurders een brief ontvangen met daarin de huurverhoging en de nieuwe huurprijs. Tevens gelden er voor een beperkt aantal woningen uitzonderingen, bijvoorbeeld waar een uitgebreide zorginfrastructuur aanwezig is. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Woonstichting Hulst. Telefonisch via 0114-372525 of e-mail: info@wshulst.nl.

Terug