Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van Woonstichting Hulst is gereed. Hierin leest u de behaalde doelstellingen en activiteiten van Woonstichting Hulst over het jaar 2021. Ook geeft het een goed beeld van waar wij in de toekomst mee bezig zullen zijn. Met het jaarverslag leggen wij tevens verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening.

Heeft u vragen naar aanleiding van het jaarverslag 2021? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0114-372525 of via e-mail.

U kunt het document hier downloaden.

Terug