Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 van Woonstichting Hulst is voltooid. In dit verslag kunt u de behaalde doelstellingen en activiteiten van Woonstichting Hulst gedurende het jaar 2022 vinden. Het biedt tevens een duidelijk inzicht in onze toekomstplannen. Met het jaarverslag leggen we ook verantwoording af aan onze belanghebbenden over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit een volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het jaarverslag 2022, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0114-372525 of stuur een e-mail.

U kunt het document hier downloaden.

Terug