Visitatie 2014-2018

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

In 2019 heeft Cognitum de visitatie uitgevoerd voor Woonstichting Hulst over de periode 2014 tot en met 2018. De visitatie heeft plaats gevonden aan de hand van de visitatiemethodiek 6.0. De missie van Woonstichting Hulst “op een doelmatige wijze verzorgen van sociale huisvesting in Hulst met bijzondere aandacht voor kwetsbare groep” vindt de commissie zeer treffend voor het feitelijke gedrag dat de Woonstichting laat zien.

Woonstichting Hulst is blij met de goede beoordeling van de visitatie. Het geeft waardering voor onze ingezette koers en de inspanningen die onze medewerkers in de afgelopen jaren hebben geleverd.

De totaalcijfers zien er per prestatieveld als volgt uit:

  • Presteren naar opgaven en ambities: 7,2
  • Presteren volgens belanghebbenden: 8,2
  • Presteren naar vermogen: 8,0
  • Governance: 7,0

 

Meer weten?

Bekijk het volledige rapport

Bekijk de bestuurlijke reactie op het visitatierapport

Terug