Woonstichting Hulst scoort hoog in Maatschappelijke Visitatie 2019-2022

Elke woningcorporatie is verplicht om eens in de vier jaar een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

Woonstichting Hulst heeft met trots de resultaten ontvangen van de maatschappelijke visitatie over de periode 2019 tot en met 2022, uitgevoerd door Cognitum volgens de Governancecode Woningcorporaties. De visitatiecommissie concludeert dat de prestaties van Woonstichting Hulst buitengewoon goed zijn en doet een aanbeveling om het positieve vast te houden.

De visitatie bood de gelegenheid aan huurders, gemeente, collega-corporaties en zorg- en welzijnspartners om hun mening te uiten over het functioneren van Woonstichting Hulst. Het blijkt dat de belanghebbenden zeer positief zijn en de keuzes en prestaties van de woningcorporatie waarderen.

De totaalcijfers van de visitatiecommissie geven een positief beeld van de prestaties van Woonstichting Hulst op verschillende terreinen, waaronder presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance. De voornaamste aanbeveling van de commissie is om het goede vast te houden, wat het bestuur en de medewerkers van Woonstichting Hulst energie geeft om in de komende jaren op dezelfde voet verder te gaan.

In de bestuurlijke reactie laten het bestuur en de raad van commissarissen weten erg blij en trots te zijn op de behaalde resultaten. De volledige bestuurlijke reactie is beschikbaar via deze link.

Woonstichting Hulst bedankt de leden van de visitatiecommissie en Cognitum voor hun waardevolle bijdrage aan het visitatietraject. Ook worden huurders, vertegenwoordigers in de Bewonersraad, belanghebbenden en medewerkers hartelijk bedankt voor hun vertrouwen, inzet en positief kritische bijdrage. Bestuur en raad van commissarissen waarderen de extra inzet van de organisatie in de afgelopen vier jaar.

Wilt u meer weten over de resultaten en aanbevelingen? Klik dan hier om het volledige visitatierapport te lezen.

Terug