Onderhoud & service

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Moet ik zelf mijn zonnepanelen onderhouden en/of schoonmaken?

  Het antwoord hierop is nee. Zonnepanelen hebben vrij weinig onderhoud nodig. Vuil wordt meestal van de zonnepanelen afgespoeld door regen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Mag ik een boom planten in mijn tuin?

  Wanneer u een boom wilt plaatsen in uw tuin, dan moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Woonstichting Hulst. Afhankelijk van het type boom en de plaats in de tuin kunnen wij al dan niet toestemming verlenen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Dien ik zelf onderhoud te plegen aan mijn cv-ketel?

  Het tweejaarlijks onderhoud van uw cv-ketel wordt uitgevoerd door Poppe Installatietechniek, bereikbaar onder het telefoonnummer 0114-315144. Het enige wat u als huurder moet controleren is de waterdruk. Op de meter kunt u aflezen dat de druk tussen 1 en 2 bar moet bedragen. Als dit lager is kunt u in de bijgevoegde handleiding lezen hoe u dit systeem kunt bijvullen middels de vulslang.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik elk type afzuigkap plaatsen in mijn woning?

  In woningen met een ventilatiesysteem welke handmatig bedient kan worden middels een 3-standenschakelaar dient een afzuigkap zonder motor te worden geplaatst. Deze 3-standenschakelaar is in de meeste gevallen geplaatst in de keuken.
  In woningen zonder ventilatiesysteem kan een "standaard" afzuigkap met motor geplaatst worden.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Mag ik de cv-ketel wegwerken?

  Het is niet toegestaan om een ombouw om uw cv-ketel of obstakel (bv. een kast) in een straal van 1 meter te plaatsen. Er dient altijd voldoende ventilatie plaats te vinden.
  Als uw cv-ketel toe is aan een onderhoudsbeurt of reparatie dan dient de installateur altijd bij uw verwarmingsketel te kunnen. Houd daarom altijd de ruimte onder en boven de cv-ketel en buizen vrij.
  Eventueel extra gemaakte kosten indien dit niet het geval is zullen bij u in rekening worden gebracht.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wanneer worden de goten schoongemaakt?

  De goten worden 1x per 3 jaar gecontroleerd en zo nodig schoongemaakt. Is er in uw goot toch vervuiling aanwezig dan kunt u dit rechtstreeks melden bij Van de Velde rioleringsbeheer en dan komen zij kosteloos de goot schoonmaken.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wie snoeit de bomen en ander groen in het complex, straat en/of wijk? En wanneer vindt dit plaats

  WSH werkt hiervoor samen met diverse hoveniers uit de regio. Zij onderhouden enkel de groenvoorzieningen van WSH. Voor elke groenvoorziening is een onderhoudsplan opgesteld echter is de groei sterk afhankelijk van de weersinvloeden. De hovenier zal de onderhoudsbeurten volgens een vast onderhoudsschema uitvoeren en afhankelijk van de weersinvloeden eerder of later uitvoeren. Indien een groenvoorziening er desondanks niet goed bij staat kunt u dit melden via het algemene nummer van Woonstichting Hulst of per e-mail.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik heb overlast van ongedierte. Wat kan ik doen en wie betaalt het?

  Als u overlast heeft van ongedierte dient u dit voor eigen rekening te verhelpen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe zit het met overname van spullen?

  Overname van voorzieningen dient u zelf te regelen met de nieuwe huurder. Op het moment dat u voorzieningen van de vorige huurder overneemt dan neemt in sommige gevallen ook de voorwaarden over die Woonstichting Hulst aan een bepaalde voorziening heeft gesteld. Indien deze voorwaarden niet duidelijk zijn bij overname kunt u deze opvragen bij Woonstichting Hulst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Als aanpassingen wil doen aan mijn woning moet ik dit dan melden?

  Als u permanente wijzigingen of aanpassingen aan de woning wilt uitvoeren moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen bij Woonstichting Hulst. U kunt dit per mail of post doen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Mag ik een schotel antenne plaatsen?

  Het is niet toegestaan om een schotelantenne aan eigendommen van Woonstichting Hulst op te hangen. Een schotelantenne mag in de tuin worden geplaatst mits deze geen overlast veroorzaakt bij omwonenden.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik heb overlast van onkruid in de tuin van de buren. Hoe pak ik dit aan?

  Probeert u dit eerst te bespreken met uw buren. Tevens kunt u dit ook melden via het algemene nummer van Woonstichting Hulst of per e-mail

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • De brandgang staat vol met rommel/onkruid. Bij wie moet ik dit melden?

  Woonstichting Hulst heeft geen brandgangen in zijn/haar bezit. U dient dit bij de Gemeente Hulst te melden

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik alle reparaties aan mijn woning bij Woonstichting Hulst indienen?

  Nee, u kunt niet alle reparaties bij Woonstichting Hulst indienen. Reparaties die vallen onder het huurdersonderhoud moet u zelf verhelpen. In de Wegwijzer Reparatieverzoeken kunt u zien wat er valt onder het beheer van Woonstichting Hulst en waarvoor u zelf verantwoordelijk bent.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Ik huur: administratieve zaken

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Ik wil de post via e-mail ontvangen. Hoe doe ik dat?

  Het is mogelijk om de volledige verzending van prolongaties, aanmaningen, huurverhogingen en servicekosten afrekeningen te ontvangen via een e-mail van Postex. U kunt met de QR-code die u bij uw brief ontvangt rechtstreeks naar uw persoonlijke Postex omgeving gaan. Ook kunt u de code onderaan de bijlage invoeren via www.wshulst.nl/postex.
  Nadat u bent ingelogd kunt u uw persoonlijke correspondentievoorkeur aanpassen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik de huur telefonisch opzeggen?

  Het opzeggen van de huur moet u als huurder schriftelijk en ondertekend per e-mail of brief doen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat is de opzegtermijn bij het opzeggen van een woning?

  De opzegtermijn bij het opzeggen van een woning is een maand. Deze gaat in op de dag dat wij de huuropzegging hebben ontvangen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wie mag de huuropzegging bij een overlijden tekenen?

  Als er sprake is van overlijden van een huurder en er is geen medehuurder/partner dan moeten de erven de huur opzeggen. Als u als erfgenaam de huur op wil zeggen kunt u dit schriftelijk per e-mail of brief doen (incl. handtekening). In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken, samen met een kopie van het legitimatiebewijs (gebruik hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid) van degene die de zaken afhandelt en - indien van toepassing - aangevuld met een kopie van de volmacht.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik mijn woning kopen?

  In sommige gevallen is het mogelijk uw woning te kopen. Een aantal woningen staan op de zogenaamde verkooplijst. Wil u meer weten, mail dan naar ons. Het e-mailadres is info@wshulst.nl

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Mijn partner is overleden. Kan het huurcontract op mijn naam worden gezet?

  Ja, dat kan. Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt de medehuurder/bewoner automatisch hoofdhuurder als de hoofdhuurder overlijdt.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Ik zoek

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat is een Inkomensverklaring van de Belastingdienst

  Een inkomensverklaring is een document dat de Belastingdienst verstrekt en dat gegevens bevat met betrekking tot het inkomen in een bepaald belastingjaar. Een inkomensverklaring heeft u nodig bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat is passend toewijzen?

  De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’. Klik hier voor meer informatie over passend toewijzen van de rijksoverheid. Klik hier voor meer uitleg over passend toewijzen van Woonstichting Hulst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

  Als woningzoekende kunt u zich inschrijven voor een huurwoning door het invullen van het aanvraagformulier woonruimte. Alleen compleet ingevulde inschrijvingen voorzien van alle gegevens nemen wij in behandeling. U ontvangt een bevestiging met inschrijfnummer. Woningaanbieding wordt per gewone post aan u toegezonden.

  Klik hier voor meer informatie over in aanmerking komen voor een woning van Woonstichting Hulst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wanneer kan ik urgentie krijgen?

  Urgentie is uitsluitend mogelijk op:

  • maatschappelijke gronden: te denken valt aan echtscheiding met geweld/drugsgebruik/alcoholverslaving. Hiervan moet u bewijzen overleggen, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de Politie of een verzoek van Maatschappelijk Werk;
  • gezondheidsreden: bij gezondheidsreden dient u contact op te nemen met het ZorgAdviesPunt van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen;
  • herstructurering: bij sloop van onze woningen krijgen huurders voorrang bij het toewijzen;

  Klik hier voor meer informatie over het krijgen van urgentie voor een woning van Woonstichting Hulst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe kom ik aan een Inkomensverklaring van de Belastingdienst?

  U kunt deze telefonisch opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 of via de website van de Belastingdienst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Welke documenten heb ik nodig voor een inschrijving?

  Voor een inschrijving dient u de volgende gegevens aan te leveren:

  • kopie identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner;
  • een inkomsensverklaring van u en uw eventuele partner (op te vragen bij de Belastingdienst) of een kopie definitieve aanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar;
  • een kopie loonstrook van de laatste maand; bij een weekloon vier aaneengesloten salarisspecificaties van u en uw eventuele partner;
  • bij een huurwoning: een verhuurdersverklaring, deze op vragen bij uw huidige verhuurder;
  • bij een koopwoning: WOZ-beschikking.

  Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien alle gegevens aangeleverd worden.

  Klik hier voor meer informatie over het aanleveren van documenten voor uw inschrijving voor een woning van Woonstichting Hulst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Waarom heb ik een Inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig?

  Een inkomensverklaring is een document dat de Belastingdienst verstrekt en dat gegevens bevat met betrekking tot het inkomen in een bepaald belastingjaar. Een inkomensverklaring heeft u nodig bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Algemeen

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat zijn de openingstijden van Woonstichting Hulst?

  Onze openingstijden vindt u op de pagina Contact

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat zijn de contactgegevens van Woonstichting Hulst?

  Onze contactgegevens vindt u onder de pagina Contact

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Huur betalen

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Kan ik bij te laat betalen uit mijn huis gezet worden?

  Wanneer uw betaling te laat bij ons binnen is, ontvangt u een betalingsherinnering met daarop een uiterste betaaldatum. Als op die betaaldatum de achterstand niet is betaald, schakelen wij een deurwaarder in om de achterstand te incasseren. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor uw rekening. Een incassoprocedure kan in het uiterste geval leiden tot een ontruiming.

  Zover hoeft het echter niet te komen. Als u problemen heeft om uw huur op tijd te betalen, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik een verhuurdersverklaring aanvragen?

  U kunt een verhuurdersverklaring aanvragen door contact op te nemen met ons.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Waarom betalen mijn buren niet dezelfde huur als ik?

  Het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel, bepaalt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Woonstichting Hulst stelt de huurprijs vervolgens vast op een bepaald percentage, van de voor deze woning geldende maximale huurprijs. Dat is de streefhuur. Woonstichting Hulst heeft het streefhuurpercentage vastgesteld op 68% (peiljaar 2018). Zodra een woning vrijkomt voor verhuring, wordt de huurprijs in principe berekend aan de hand van dit percentage. Soms kiest Woonstichting Hulst er voor om een lager percentage te hanteren. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de huurprijs niet boven de huurprijsgrens voor sociale verhuur uitkomt.

  Als uw huur een andere ingangsdatum heeft dan die van uw buren, kunnen wij op basis van vroegere afspraken of beleid, verschillende huurprijzen berekenen. Daarnaast kunnen in het verleden al dan niet aangebrachte (individuele) verbeteringen een prijsverschil verklaren.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wanneer betaal ik de huur?

  De huur betaalt u altijd vooraf, uiterlijk op de eerste van de maand.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe betaal ik de huur?

  U kunt de huur van uw woning op verschillende manieren betalen. Het makkelijkst is om te betalen via een automatische incasso. Maakt u no geen gebruik van automatische incasso, dan kunt u uw betaalwijze hier eenvoudig wijzigingen.  U kunt uw machtiging op elk gewenst moment terugtrekken. De huurbetaling moet uiterlijk de eerste van de maand bij ons binnen zijn.

  Wil u de huur ook zelf overschrijven. Op ons kantoor kunt u een pinbetaling doen of contant betalen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik wil mijn huur automatisch betalen. Hoe doe ik dat?

  U kunt uw huur automatisch betalen door het invullen van een machtiging . U kunt uw machtiging op elk gewenst moment terugtrekken. De huurbetaling moet uiterlijk de eerste van de maand bij ons binnen zijn.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigingen?

  U kunt uw rekeningnummer eenvoudig wijzigen door opnieuw de machtiging in te vullen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Het lukt niet om mijn huur op tijd te betalen, wat nu?

  Neem altijd contact met ons op. Wij kunnen u adviseren en zo mogelijk extra kosten te voorkomen. Samen zoeken we naar een oplossing voor uw betalingsprobleem. Door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen, kunnen verdere maatregelen en kosten achterwege blijven.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Huurtoeslag

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat moet ik doen als ik verhuis?

  Als u verhuist, heeft dit gevolgen voor uw huurtoeslag. Geef uw wijzigingen door via de website van de Belastingdienst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

  Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u zelf uitrekenen op de website www.toeslagen.nl. Om een goede proefberekening te maken heeft u de rekenhuur nodig. De rekenhuur is de kale huur plus de maximaal op te geven servicekosten. Deze kunt u opvragen bij ons.

  Ook kunt u bellen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543. Als u huurtoeslag ontvangt, moet u wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling altijd melden bij de Belastingdienst. Heeft u hulp nodig bij het berekenen, aanvragen of wijzigen van huurtoeslag, neem dan contact met ons op.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Huur opzeggen

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Heb ik een opzegtermijn?

  Wij bieden u de mogelijkheid de huur per werkdag op te zeggen. De opzegtermijn is mimimaal een maand. Als u bijvoorbeeld per 20 september de woning wilt verlaten, dan moet u de huur voor 20 augustus opzeggen. Let op: de datum die u aan ons doorgeeft, kunt u later niet meer veranderen. Als de dag van de huurbeëindiging in een weekend of op een feestdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de datum van huurbeëindiging.

  U kunt uw huuropzegging ook eerder dan een maand aan ons doorgeven. Dat geeft ons meer tijd om een nieuwe huurder te vinden met wie u afspraken kunt maken over eventuele overname van spullen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik de huur telefonisch opzeggen?

  Het opzeggen van de huur moet u als huurder schriftelijk en ondertekend per e-mail of brief doen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Vanwege een overlijden moet ik als erfgenaam de huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

  Wettelijk eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na het overlijden. U mag als erfgenaam de huurovereenkomst ook eerder beëindigen. De opzegtermijn is mimimaal een maand.

  Als u als erfgenaam de huur op wil zeggen kunt u dit schriftelijk per e-mail of brief doen (incl. handtekening). In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken, samen met een kopie van het legitimatiebewijs (gebruik hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid) van degene die de zaken afhandelt en - indien van toepassing - aangevuld met een kopie van de volmacht.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Een nieuwe huurder wil mijn woning bezichtigen. Hoe werkt dat?

  Een mogelijk nieuwe huurder krijgt van ons uw telefoonnummer om contact op te nemen voor een bezichtiging. Deze persoon kan aantonen dat hij/zij aan de beurt is voor deze woning door het tonen van de aanbiedingsbrief woning. Laat onbekende personen die onverwacht voor de deur staan niet zomaar binnen!

  U kunt zelf afspraken maken over de overname van spullen, zoals gordijnen, behang of vloeren. Wij bemoeien ons hier verder niet mee. Wanneer de eerste kandidaat weigert, komt een andere kandidaat op nummer een te staan. Ook die persoon neemt weer contact met u op voor een bezichtiging.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kan ik spullen zoals laminaat, gordijnen en vloerbedekking ter overname aan de nieuwe huurder aanbieden?

  U kunt spullen ter overname aanbieden. De nieuwe huurder is echter niet verplicht deze van u over te nemen. Overnames kunt u onderling regelen. Woonstichting Hulst is hier geen partij in.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wie controleert mijn woning?

  Als u de huur heeft opgezegd, controleert de opzichter samen met u of u de woning achterlaat, zoals in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden is overeengekomen. De opzichter adviseert u over de uit te voeren werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de woning in goede staat bij de eindinspectie aan ons op te leveren. Zo voorkomt u dat er op het allerlaatste moment problemen ontstaan.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wanneer lever ik de sleutels in?

  De opzichter maakt aan het einde van de voorinspectie een afspraak met u voor de eindinspectie. Op deze datum moet u de woning leeg en volgens afspraak opleveren aan Woonstichting Hulst. Bij de eindinspectie levert u ook de sleutels in. De eindinspectie vindt uiterlijk op de laatste dag van de huur plaats.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wanneer ontvang ik de eindafrekening? En wat houdt dat in?

  Uiterlijk zes weken nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u de eindafrekening. Deze kan bestaan uit kosten voor het herstellen van gebreken, openstaande tegoeden en/of schulden.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Wijzigen gezinssamenstelling

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

  U kunt uw gezinssamenstelling schriftelijk of per mail doorgeven.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Welke gegevens heeft Woonstichting Hulst nodig bij inwoning

  Van degene die bij u in komt wonen, heeft Woonstichting Hulst de volgende gegevens nodig:

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen met historisch woonoverzicht;
  • een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.

  Houdt u er rekening mee dat inwoning en samenwonen gevolgen kunnen hebben voor uw huurtoeslag.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen voor de persoon die bij mij inwoont?

  Iemand die bij u inwoont, is niet automatisch medehuurder. Wanneer u mimimaal twee jaar of langer samenwoont, kunt u voor de inwonende persoon met het medehuurderschap aanvragen. Dit doet u schriftelijk. U toont hierbij aan dat u de voorgaande twee jaar een duurzame samenwoning hebt gehad en dat u dit gaat voorzetten.

  Als u toestemming voor medehuurderschap ontvangt, maken wij een nieuwe huurovereenkomst op. Deze nieuwe huurovereenkomst moeten u en de medehuurder ondertekenen. Hierna maken u en de nieuwe medehuurder dezelfde aanspraken op de woning. Opzeggen van de woning kan alleen schriftelijk worden gedaan met goedkeuring van zowel de huurder als de medehuurder.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik wil gaan samenwonen. Wat moet ik doorgeven?

  Schriftelijk of per mail kunt u een wijziging in de gezinssamenstelling doorgeven. Van de persoon die bij u in komt wonen hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen met historisch woonoverzicht;
  • een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik ben getrouwd. Wat moet ik doorgeven?

  Schriftelijk of per mail kunt u een wijziging in de gezinssamenstelling doorgeven. Van uw echtgenoot of echtgenote hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • een inkomensverklaring van de Belastingdienst;
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • een kopie van de trouwakte.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wij gaan scheiden. Hoe moet ik dat doorgeven?

  Schriftelijk of per mail kunt u een wijziging gezinssamenstelling doorgeven. Wij ontvangen graag een kopie van het echtscheidingsconvenant, zodat wij de tenaamstelling in ons systeem kunnen aanpassen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat moet ik doen bij einde relatie?

  Schriftelijk of per mail kunt u een wijziging gezinssamenstelling doorgeven.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ben ik verplicht wijzigingen in gezinssamenstelling door te geven aan Woonstichting Hulst?

  Ja, u bent verplicht om uw wijzigingen in de ‘Basisregistratie Personen’ (BPR) van de gemeente ook bij Woonstichting Hulst te melden. Alle veranderingen in gezinssamenstelling moet u melden, zoals samenwonen, huwelijk, inwoning van (klein-)kinderen, woningruil en verblijf in het buitenland van meer dan drie maanden.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Overlijden

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Na een overlijden moet ik als erfgenaam de huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

  Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst van de huurder aan het einde van de tweede maand na het overlijden. Erfgenamen mogen de huurovereenkomst ook eerder beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

  Het opzeggen van de huur moet u als huurder .

  Als u als erfgenaam de huur op wil zeggen kunt u dit schriftelijk per e-mail of brief doen (incl. handtekening). In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken, samen met een kopie van het legitimatiebewijs (gebruik hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid) van degene die de zaken afhandelt en - indien van toepassing - aangevuld met een kopie van de volmacht.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat zijn mijn rechten en plichten bij het overlijden van een dierbare

  Echtgenoten/geregistreerde partners

  U kunt gewoon in uw woning blijven wonen. De huurovereenkomst verandert niet. Wilt u de tenaamstelling veranderen? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. We hebben een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw identiteitsbewijs (gebruik hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid).

  Medehuurder

  Wanneer u niet getrouwd was of geen geregistreerd partnerschap had, maar wel op de huurovereenkomst staat, dan verandert er ook niets. Wilt u de tenaamstelling veranderen? Dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.

  Samenwonenden/kinderen/inwonende

  Als u in het bezit bent van een inwoonvergunning of uw hele leven lang al inwonend bij uw anders bent geweest, kunt u in eerste instantie nog maximaal zes maanden in de woning blijven wonen. Neemt u dan alstublieft wel contact met Woonstichting Hulst op om goede afspraken te maken.

  Als u in de woning wilt blijven wonen, moet u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij Woonstichting Hulst. Wij toetsen op de wettelijke kaders. Weigeren wij uw verzoek, dan kunt u de rechter verzoeken om toestemming. De rechter zal uw verzoek toewijzen als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

  1. U heeft uw hoofdverblijf in de woning.
  2. U had een aantoonbare gemeenschappelijke huishouding met de overledene.
  3. U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen.
  4. U voldoet aan de wettelijke richtlijnen om een woning te kunnen huren.

  Voor kinderen die na het overlijden van de ouder(s) in de woning achterblijven, zal de rechter het verzoek in principe pas toewijzen als het kind ouder is dan circa 40 jaar.

  Wat verwachten wij van erfgenamen?

  Erfgenamen moeten de woning leeghalen en in goede staat opleveren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de lopende en eventuele achterstallige huur. Zo lang de huurovereenkomst duurt, betalen de erfgenamen de huur.
  Als u als erfgenaam de huur op wil zeggen kunt u dit schriftelijk per e-mail of brief doen (incl. handtekening). In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig om de opzegging te verwerken, samen met een kopie van het legitimatiebewijs (gebruik hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid) van degene die de zaken afhandelt en - indien van toepassing - aangevuld met een kopie van de volmacht.

  Geen erfgenamen of heeft u de erfenis verworpen?

  Zijn er geen erfgenamen of heeft u de erfenis verworpen, dan zal Woonstichting Hulst van rechtswege na twee maanden weer over de woning kunnen beschikken.

  Als de erfgenamen aangeven dat zij niets met de erfenis te maken willen hebben, wordt dit vaak ten onrechte opgevat als een verwerping van de erfenis. Erfgenamen kunnen een erfenis alleen verwerpen als zij hiertoe een verklaring afleggen bij de rechtbank.

  De verhuurder kan de erfgenamen, tot het moment dat de verklaring van verwerping daadwerkelijk is ingediend, aansprakelijk stellen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

  Als erfgenamen ontbreken, kan de rechtbank een vereffenaar benoemen die de nalatenschap afwikkelt. Meestal is dat de partij die het grootste belang heeft bij de afwikkeling.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Mijn partner is overleden en ik wil een naamswijziging doorgeven. Hoe doe ik dat?

  Als uw partner is overleden kunt u de wijziging schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. In beide gevallen hebben wij een kopie van de overlijdensakte en uw legitimatie nodig. Anders kunnen wij deze wijziging helaas niet verwerken.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Overlast

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Overlast door drugs?

  Bel gratis het Meldpunt Drugsoverlast: 0800 - 022 50 85. U kunt bellen wanneer u overlast heeft door drugs. Iedereen die in de gemeente Hulst, Sluis of Terneuzen woont, kan bellen. Een medewerker van het Coördinatieteam Houdgreep staat u te woord. Deze persoon behandelt u klacht vertrouwelijk.

  Online melden bij de politie
  U kunt de overlast ook online melden via de website van de politie. 
  Naar politie.nl

  Of e-mail naar houdgreep@zeeland.politie.nl.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik denk dat er hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit. Wat kan ik doen?

  U kunt overlast van een hennep- of wietplantage melden bij de politie op het telefoonnummer: 0900 8844. U kunt ook bellen of mailen naar Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000 en via www.meldmisdaadanoniem.nl.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

  Woonstichting Hulst vraagt de kantonrechter in alle gevallen van dealen, een hennep- of wietplantage om het huurcontract te beëindigen. De rechter gaat in vrijwel alle gevallen daarmee akkoord.
  Bij uithuisplaatsing om een van bovenstaande redenen, is het voor een periode van 3 jaar niet mogelijk om een woning te huren. Na 3 jaar is het weer mogelijk om te reageren op een woning.

  Voor meer informatie, neem contact op met ons team Verhuur- en Bewonerszaken via het Contactformulier of telefonisch: (0114) 372525.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Ik heb last van mijn buren. Wat is normaal?

  Waar mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan soms irritaties. Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat buren geen hinder of overlast van u of uw bezoek hebben. Wij gaan ervan uit dat u rekening met elkaar houdt en meestal gaat dat ook prima. Toch gaan de meeste overlastklachten over harde muziek, het slaan met deuren of lawaai en vervuiling door huisdieren etc. Het is belangrijk dat u eventuele irritaties niet laat oplopen. Probeer ergernissen in eerste instantie zelf op te lossen met uw buren. Als dat niet lukt, kunt u contact opnemen met Woonstichting Hulst via info@wshulst.nl.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wat kan ik zelf doen?

  Maak uw buren attent op de overlast. Als u op een rustige en vriendelijke manier uw probleem bespreekbaar maakt, lost het zich meestal vanzelf op. Vaak zijn mensen er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Wanneer schakel ik buurtbemiddeling in?

  Iedereen kan wel eens last hebben van zijn buren. Dit is pas een probleem als 'last' verandert in 'overlast'. Als het de bewoners zelf niet lukt om tot een goed gesprek en oplossing te komen, kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Buurtbemiddelaars zijn onpartijdige en getrainde vrijwilligers die buurtbewoners helpen om gezamenlijk een oplossing te zoeken en om afspraken te maken die voor beide partijen goed werken. Of dat nu gaat over geluids- of stankoverlast, overhangende takken of pesterijen. Met Buurtbemiddeling willen de vier samenwerkende partijen, de wooncorporaties Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de politie en de gemeente Hulst, de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

  Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling, via buurtbemiddeling@gemeentehulst.nl of telefonisch via 06-54311465.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Klacht over Woonstichting Hulst

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Ik heb een klacht over Woonstichting Hulst. Hoe kan ik die melden?

  Een klacht zien wij als een waardevol advies! Wij nemen uw klacht altijd serieus en via een vaste procedure in behandeling.

  Stap 1:

  Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de medewerker van Woonstichting Hulst met wie u contact hebt.

  Veel klachten ontstaan door miscommunicatie, uiteenlopende verwachtingen of onvoldoende informatie. Daarom is het raadzaam dit eerst te bespreken met diegene over wie uw klacht gaat. U blijft dan niet rondlopen met wat u dwars zit en eventuele misverstanden kunnen direct worden rechtgezet. Uw klacht geeft de medewerker de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Praten helpt!

   

  Stap 2:

  Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u de klacht met de leidinggevende van de betreffende medewerker bespreken, namelijk de manager Vastgoed en manager Financiën/Wonen

   

  Stap 3:

  Wanneer ook het contact met de leidinggevende geen oplossing biedt, wordt de klacht voorgelegd aan de directeur-bestuurder van Woonstichting Hulst. Uw klacht kan ter beoordeling ook worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee