Inschrijfformulier

Gegevens aanvrager
U wilt zich inschrijven bij Woonstichting Hulst. Daarvoor vult u het onderstaande inschrijfformulier in. De velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij vragen alleen persoonsgegevens van u die we nodig hebben om u te kunnen helpen een huis te huren. Op de pagina Privacyverklaring vindt u meer informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.
Gegevens partner
Samenstelling gezin
Reden aanvraag en termijn
Wat wilt u?
Belangrijke documenten
- Kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van uzelf en eventuele partner.
- Een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner (op te vragen bij de Belastingdienst: tel. 0800-0543 of zelf downloaden via Mijn Belastingdienst)
of een kopie definitieve aanslag inkomstenbelasting van het voorgaande jaar
- Een kopie loonstrook van de laatste maand; bij weekloon vier aaneengesloten salarisspecificaties van u en uw eventuele partner
- Bij huurwoning: Verhuurdersverklaring op te vragen bij uw huidige verhuurder
- Bij eigen woning: WOZ-beschikking
Na ontvangst van uw volledige aanvraag nemen wij deze in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging met inschrijfnummer. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, getekend of waar noodzakelijke bijlage(n) ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Als wij u een woning toewijzen ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en er tevens mee akkoord te gaan dat de gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in een persoonsregistratie, zonodig winnen wij informatie in over de juistheid van de uw gegevens.