Eenmalige huurverlaging 2023

Dit jaar gaat voor huurders met een laag inkomen die een woning huren van een woningcorporatie de huur eenmalig omlaag. Dit is afgesproken met de Woonbond, het ministerie en woningcorporaties. U krijgt de eenmalige huurverlaging als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning en staat op dit adres ingeschreven bij de gemeente.
  • Uw kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw belastbaar inkomen over 2021 is lager dan € 23.250,- per jaar (of € 24.600,- als u AOW krijgt);
  • U woont met twee of meer personen en uw gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan € 30.270,- per jaar (of € 32.730,- als u AOW krijgt).

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw kale huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. We verlagen uw huur dan naar € 575,03 per maand. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend. De huurverlaging is eenmalig en blijvend. De eventuele toekomstige jaarlijkse huurverhogingen worden hierover weer wel berekend.

Wanneer krijg ik bericht?
Geldt de huurverlaging voor u? Dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Zelf aanvragen
Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons geen brief dat uw huur omlaag gaat, maar denkt u dat u wel recht heeft op een lagere huur? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. In dit geval kunt u bij ons de huurverlaging aanvragen tot uiterlijk 30 december 2024.

Via deze modelbrief kunt u de huurverlaging aanvragen. Samen met deze brief, stuurt u een inkomensbewijs mee. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties, of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook voegt u een verklaring toe over de samenstelling van uw huishouden. Met deze documenten kunt u aantonen dat u minstens zes maanden een inkomen heeft onder (de helft van de) inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0114-372525 of info@wshulst.nl.

Terug