Huurverhoging 2024

Vanaf 1 juli 2024 gaat de huur voor veel huurders omhoog. We begrijpen dat dit vervelend is, maar deze verhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwe woningen, onderhoud en duurzame, energiezuinige huizen. We hebben de Bewonersraad Woonstichting Hulst hierover geïnformeerd.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen
De huursom mag niet harder stijgen dan met de CAO-loonontwikkeling van december 2022 tot en met november 2023 minus 0,5%. Dit is afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken. In 2024 betekent dit dat de huursom met 5,3% mag stijgen. Woonstichting Hulst sluit hierbij aan. We voeren geen huurverhoging door op basis van uw inkomen. Woont u in een sociale huurwoning? Dan krijgt u voor 1 mei een brief met meer informatie. De huur wordt niet verhoogd als er een lopend sociaal plan is voor sloop of nieuwbouw.

Huurverhoging in de vrije sector
Voor huurwoningen in de vrije sector (basis huur hoger dan € 879,66 in 2024) verhoogt Woonstichting Hulst de huur met 5,5%. U ontvangt hierover eind april een brief.

Niet eens met de huurverhoging? (sociale huur)
Als u het niet eens bent met de huurverhoging van uw sociale huurwoning, kunt u bezwaar maken. Informatie over hoe en wanneer u bezwaar kunt indienen vindt u in de Huurkrant 2024 en op de website van de Huurcommissie.

Niet eens met de huurverhoging? (vrije sector)
Als u in een vrije sector huurwoning woont en het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u helaas geen bezwaar maken. U kunt wel een toetsing aanvragen bij de Huurcommissie. Meer informatie vindt u op hun website.

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging heeft geen zin in de volgende situaties:

U heeft een onderhoudsklacht bij Woonstichting Hulst gemeld.
En u wilt bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat uw onderhoudsklacht nog niet is verholpen

Een onderhoudsklacht die nog niet is verholpen is geen reden om een bezwaar tegen huurverhoging in behandeling te nemen.  
Bij ernstige gebreken kunt u bij de Huurcommissie een verzoek indienen om uw huur tijdelijk te verlagen.

Uw inkomen is gedaald in 2022 of 2023

Een daling van uw inkomen is geen reden om een bezwaar tegen de huurverhoging in behandeling te nemen.

Heeft u geen bezwaar ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet? Dan sturen we u in september opnieuw een voorstel voor de huurverhoging die op 1 juli ingaat. Bent u het nog steeds niet eens met de verhoging? Vraag dan vóór 1 november 2024 aan de Huurcommissie om te beoordelen of de huurverhoging redelijk is. Na 1 november wordt de nieuwe huurprijs definitief. U moet dan de nieuwe huur betalen en kunt geen bezwaar meer maken.

Bezwaar ingediend, en dan?

Wat doet Woonstichting Hulst met uw bezwaar tegen de huurverhoging?
Wij beoordelen uw bezwaar. Binnen 3 weken ontvangt u van ons bericht over onze beslissing.
Vinden wij uw bezwaar redelijk? Dan vervalt de huurverhoging. Heeft u de hogere huur al betaald? Dan storten wij het bedrag terug, dat u te veel heeft betaald.

Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan ontvangt u van ons een bericht waarom wij het niet eens zijn met uw bezwaar. We vragen dan aan u of u bij uw bezwaar blijft. U heeft dan 2 keuzes:

  • U trekt uw bezwaar in.
  • U blijft bij uw bezwaar. Woonstichting Hulst stuurt uw bezwaar door naar de Huurcommissie.

Wat gebeurt er bij de Huurcommissie?
De Huurcommissie doet uitspraak over uw bezwaar tegen de huurverhoging.

Geeft de Huurcommissie u gelijk?
Dan draait Woonstichting Hulst de huurverhoging terug. Woonstichting Hulst betaalt het bedrag terug, dat u te veel hebt betaald. Woonstichting Hulst moet de legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

Geeft de Huurcommissie u geen gelijk?
Dan is de huurverhoging definitief. U moet dus de nieuwe, hogere huurprijs blijven betalen. U moet ook de legeskosten aan de Huurcommissie betalen.

Hulp bij betaalproblemen
Heeft u moeite om de huur te betalen? Neem dan contact met ons op. Samen vinden we een oplossing!

Terug